Het bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter : Matt de Groot
Penningmeester : Regina Konst
Secretaris : Marije de Jong
Jeugdbegeleider : Michel Baanstra
Algemeen lid : Erika de Ruig
Algemeen lid : Nynke Bij