Het bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter : Matt de Groot
Penningmeester : Erika de Ruig
Secretaris : Marije de Jong
Jeugdbegeleider : Richard Zeilmaker
Algemeen lid : Nynke Algra