Contributie en ledenadministratie

De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Je dient toestemming te geven bij je inschrijving als lid.
Voor de jeugd moet een wettelijk vertegenwoordiger de handtekening plaatsen.
Betalen kan 1x per kwartaal of per jaar. De opzegtermijn is één kwartaal voorafgaand aan het beëindigen van het lidmaatschap.

• Jeugd: € 23,00 per kwartaal of € 92,00 per jaar
• Volwassenen: € 35,00 per kwartaal of € 140,00 per jaar

Vraag aan een van de aanwezige trainers en/of bestuursleden of je een lidmaatschapsformulier mee kan krijgen. Hierbij krijg je twee formulieren mee in verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hierop staat hoe wij omgaan met jouw gegevens en waarvoor wij ze gebruiken. In de eerstvolgende week dat je aanwezig bent, kunnen alle formulieren tegelijkertijd weer worden ingeleverd.