Contributie en ledenadministratie

De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Je dient toestemming te geven bij je inschrijving als lid.
Voor de jeugd moet een wettelijk vertegenwoordiger de handtekening plaatsen.
Betalen kan 1x per kwartaal of per jaar. De opzegtermijn is één kwartaal voorafgaand aan het beëindigen van het lidmaatschap.

• Jeugd: € 23,00 per kwartaal of € 92,00 per jaar
• Volwassenen: € 35,00 per kwartaal of € 140,00 per jaar