Sportfonds


De gemeente Waadhoeke doet mee aan het stimuleren van sportactiviteiten voor jongeren en volwassenen die het wat minder ruim hebben. Lesgelden en/of materialen worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Uiteraard ondersteunt FBC ’73 deze initiatieven van harte!

U kunt meer informatie vinden op onderstaande links. Hier is het ook mogelijk om direct een aanvraag te doen.

Voor jeugd (18-) : https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland
Voor volwassenen (18+) : https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/waadhoeke